To place your DVD order call: 1-866-867-4850 | General Inquiries call: 1-800-947-9389 (English Only)
FacebookTwitteremail

DNRS-MENETELMÄ

Monen oireen tai sairauden taustalla saattaa olla useita erilaisia kuormitustekijöitä, kuten esimerkiksi fyysinen vamma, altistuminen homeelle tai kemikaaleille, tunneperäinen stressi, psyykkinen trauma tai virus- tai bakteeritulehdus. Näiden tekijöiden kasaantumisesta voi seurata aivojen limbisen järjestelmän trauma. Trauman aiheuttama hermoverkkojen häiriötila voi saada limbisen järjestelmän suojelumekanismit toimimaan virheellisesti ja normaalia herkemmin. Seurauksena on vääristynyt krooninen stressivaste, joka voi vaikuttaa haitallisesti moniin aivojen ja kehon järjestelmiin ja erityisesti niihin, jotka ovat yhteydessä tunteisiin, aistihavainnointiin ja kognitiivisiin toimintoihin. Lisäksi voi esiintyä esimerkiksi kroonisia tulehduksia, muistin ongelmia, aivosumua, ruoansulatusvaivoja, erilaisia herkkyyksiä ja kroonista kipua. Voi olla myös mahdollista, että esimerkiksi kuona-aineiden poisto ja ravintoaineiden imeytyminen heikentyvät.

Riippumatta siitä, mitkä tekijät ovat olleet osallisena sairastumiseen, DNRS-menetelmän näkemyksen mukaan keskeisintä on limbisen järjestelmän toimintaan vaikuttaminen. Kun keskitytään aivojen intensiiviseen kuntouttamiseen ja virheellisesti toimivan stressivasteen korjaamiseen, keholla on mahdollisuus alkaa toipua.

DNRS-menetelmän voi opetella joko 5-päiväisellä kurssilla tai 14 tunnin DVD-materiaalin avulla. Sekä kurssi että DVD-materiaali auttavat ymmärtämään limbisen järjestelmän toimintaa ja neuroplastisuutta ja antavat käytännön työkalut aivojen muokkaamiseen ja terveydentilan kohentamiseen. Kun materiaali on käyty läpi, DNRS-harjoituksia tulee tehdä määrätietoisesti ja tunnollisesti vähintään tunti päivässä ainakin puolen vuoden ajan, jotta uudet hermoyhteydet voivat vakiintua.

DNRS-menetelmän periaatteet pohjautuvat useisiin eri lähestymistapoihin. Harjoituksiin sisältyy mm. tietoisesti harjoitettua tiedonkäsittelyn, tunteiden ja käyttäytymisen muokkaamista, NLP:tä, mielikuvaharjoittelua ja asteittain etenevää altistamisharjoittelua.

Aivojen tervehtyminen on henkilökohtaista. Jotkut saattavat huomata oireiden heikentyvän ja terveyden kohenevan verrattain lyhyenkin ajan sisällä, mutta muutokset voivat viedä myös pidemmän aikaa. Usein prosessiin kuuluu sekä ylä- että alamäkiä. Jos oireissa ei tapahdu muutoksia päivittäin, se ei tarkoita sitä, etteikö aivojen muovautuvuusprosessi olisi käynnissä. Oireet heikkenevät samalla kun uudet, terveet hermoradat vahvistuvat. Tapahtuvatpa muutokset oireissa sitten nopeasti tai hitaammin, on erittäin tärkeää sisäistää menetelmän periaatteet ja sitoutua harjoitteluun.

DNRS- menetelmän mukaan erilaiset ympäristötekijät saattavat olla vaikuttamassa limbisen järjestelmän häiriötilan syntyyn. Tämän vuoksi terveyttä ja hyvinvointia ylläpitävän ja edistävän elin- ja toimintaympäristön takaaminen on aina tärkeää.