To place your DVD order call: 1-866-867-4850 | General Inquiries call: 1-800-947-9389 (English Only)
FacebookTwitteremail
Vastuuvapauslauseke
Sivusto www.dnrs.fi   on informatiivinen sivusto, jonka on tuottanut Dynamic Neural Retraining System  -yhtymä ja sen työntekijät, toimijat, avustajat ja valtuutetut (kollektiivisesti ”DNRS”).
DNRS:n sivustolla antamat neuvot, eivät vain DVD:issä, CD:eissä, harjoitusoppaissa, kirjassa Wired for healing, DVD-materiaalin kirjoitusversioissa, ohjatussa meditaatioissa, DNRS-ohjauksessa ja DNRS:n yhteisöfoorumilla esiin tulevat, on tarkoitettu ainoastaan tiedon jakamiseen eikä niitä tule käyttää korvaamaan lääkärin tai muun terveydenhuoltopalveluja tarjoavan tahon erikoistunutta harjoittelua tai asiantuntevaa arviointia.
DNRS:ää ei voida pitää vastuussa sivustolla tai sen kautta annetun tiedon käytöstä.
Ole hyvä ja konsultoi lääkäriä tai muuta terveydenhuollon palveluja tarjoavaa tahoa ennen kuin teet mitään päätöksiä itsesi tai toisten hoidoista ja ennen kuin käytät mitään tietoja tai neuvoja, joita joko on sivustolla tai joita annetaan sivuston kautta tai jotka ovat muilla sivustoilla, jotka linkittyvät DNRS-sivustoon viittauksen, hyperlinkin tai jonkin muun uudelleen ohjauksen keinon välityksellä.
DNRS ei millään tavoin väitä tai anna takausta menetelmän tuloksista  ja nimenomaisesti sanoutuu irti kaikesta vastuusta, jotka liittyvät henkilön sivustolla annetun tai sivuston kautta  saadun tiedon tai neuvojen käytöstä seuraaviin toimenpiteisiin tai laiminlyönteihin.
OTA YHTEYS LÄÄKÄRIIN TAI MUUHUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUJA TARJOAVAAN TAHOON, JOS OLET LÄÄKETIETEELLISEN AVUN TARPEESSA.
Kliininen materiaali
Sivuston sisältämä kliininen materiaali on niiden luojien vastuulla.
DNRS ja sen ohjaajat, fasilitaattorit, työntekijät, johtajat, toimijat, avustajat ja valtuutetut eivät ota mitään vastuuta sivustolla esitetyn kliinisen materiaalin sisällöstä, oikeellisuudesta tai laadusta eivätkä kenenkään sivustolla käymisen tai siellä olevan informaation käyttämisen aiheuttamasta suorasta, epäsuorasta tai siitä johtuvasta menetyksestä, vahingosta tai vastuusta.
Tästä huolimatta sivustolla informaatioon käsiksi pääsevät vierailijat hyväksyvät luopuvansa kaikista tiedon käytöstä  seuraavista vaateista, pidätysoikeuksista, toimista, oikeusjutuista tai syyteoikeudesta, joita heillä on nyt tai mahdollisesti tulevaisuudessa DNRS:ää vastaan.
Rahat takaisin – takuu
Jos et ole kuuden kuukauden johdonmukaisen DVD-materiaalin käytön jälkeen huomannut minkäänlaista, oli se sitten mitä tahansa, elämänlaadun paranemista, voit palauttaa materiaalin.
Materiaalipaketin voi palauttaa aikaisintaan kuusi kuukautta sen ostamisen jälkeen ja viimeistään vuoden kuluttua ostamispäivästä.
 Postituskuluja ei palauteta. Materiaalin palauttajan tulee maksaa palautuksesta aiheutuvat kulut. Tämä ei vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi.
Järjestettävien kurssien perumiskäytänne
Jos perut osallistumisesi ennen kuin kurssin alkamiseen on 45 päivää, ilmoittautumismaksu palautetaan vähennettynä 150 USD:n hallintokuluilla.
Jos perut osallistumisesi ennen kuin kurssin alkamiseen on 30 päivää, sinulle palautetaan 50% ilmoittautumismaksusta vähennettynä 150 USD:n hallintokuluilla.
Jos perut osallistumisesi, kun kurssin alkuun on vähemmän kuin 30 päivää, et ole oikeutettu saamaan palautusta.
Palautuskäytänteet kerrotaan jokaiselle kurssilaiselle kurssille hyväksymisen yhteydessä.
Kurssien vastuuvapauslauseke:
DNRS pyrkii tarjoamaan optimaalisen oppimisympäristön rajoittamalla ryhmäkokoa ja valitsemalla kurssipaikat, jotka ovat halukkaita huomioimaan ryhmän erityistarpeet.
Ole hyvä ja huomioi, että emme voi taata, että kurssin pitopaikka pystyy täyttämään jokaisen yksittäisen kurssilaisen tarpeita, jotka johtuvat olosuhteista, jotka ovat hallintamme ulkopuolella.
Kaikki kohtuuden rajoissa oleva tehdään, että kurssi voidaan pitää suunnitellusti.
DNRS pidättää kuitenkin itsellään oikeuden muokata kurssin ohjelmaa.
DNRS:ää eikä sen toimistotyöntekijöitä, johtajia, työntekijöitä, edustajia tai toimijoita  voida pitää vastuuvelvollisina kenellekään kurssin peruuntumisesta tai mistään siihen liittyvistä järjestelyistä, ohjelmista tai  suunnitelmista tai kenenkään kurssille tai sieltä pois matkustamisen tai kurssilla olemisen aikana mahdollisesti aiheutuvasta vammasta, vahingosta tai haitasta.
Osallistujia ja heidän vieraitaan kehotetaan hankkimaan oma vakuutus kaikkien edellä mainittujen tapausten varalle.
Yksityisyyskäytäntö
DNRS on sitoutunut kunnioittamaan yksilöitä yksityisen tiedon hallinnoimisessa ja sitoutuu periaatteisiin, jotka ovat tässä  yksityisyyskäytäntöselostuksessa,  joka on laadittu”British Columbia’s Personal Information Protection Act”:in (PIPA) määräysten mukaisesti.
PIPA laatii säännöt sille, miten meidän kaltaisemme organisaatio voi kerätä, käyttää ja julkaista mitä tahansa yksityistä tietoa.
Tiedostamme, että työntekijöidemme ja henkilöiden, joiden kanssa asioimme, tulee hallinnoida ja suojella asianmukaisesti kaikkea yksilöiden meille antamaa yksityistä tietoa.
Yksityinen tieto tarkoittaa tietoa tunnistettavasta yksilöstä, kuten nimi, kotiosoite, sosiaaliturvatunnus, sukupuoli, tulot tai perhesuhteet.
Tämä yksityisyyskäytäntö koskee tätä sivustoa ja kaikkia DNRS:n tarjoamia tuotteita ja palveluja.
Keräämme, käytämme tai julkaisemme yksityistä tietoa ainoastaan PIPA:n määräysten mukaisesti.
Henkilöllisyyden paljastava tieto 
Keräämme yksityisyyden tunnistamistietoa eri tavoin sivustollamme olevien  toimintojen, palvelujen, ominaisuuksien tai keinojen  avulla.
Henkilöt voivat vierailla sivustollamme tuntemattomina.
 Keräämme henkilötietoja ainoastaan henkilön suostuessa sellaisen tiedon keräämiseen, käyttöön tai julkaisemiseen paitsi silloin, kun laki velvoittaa tai vaatii meitä tekemään niin ilman suostumusta.
Henkilöt voivat antaa suostumuksensa suullisesti, kirjoittamalla tai sähköisesti ja suostumus voi olla epäsuora tai tarkka riippuen yksityisen tiedon luonteesta ja arkaluontoisuudesta.
Henkilöt voivat perua suostumuksensa milloin tahansa antamalla DNRS:lle asianmukaisen ilmoituksen ja he voivat aina kieltäytyä antamasta henkilöllisyyden paljastavaa tietoa, mutta se saattaa estää heitä käyttämästä tiettyjä sivustoon liittyviä toimintoja.
Kaikella kunnioituksella DNRS:n yhteisöfoorumia kohtaan, ole hyvä ja huomioi, että koska foorumi on vain yksityisille jäsenille tarkoitettu, siellä jaettua tietoa saatetaan käyttää tutkimus- tai markkinointitarkoituksiin.
MIksi keräämme ja käytämme tietoa?
DNRS saattaa kerätä, varastoida, käyttää ja säilyttää yksityistä tietoa henkilöistä (asiakkaat, toimittajat, työntekijät jne.) onnistuakseen paremmin yritystoiminnassaan.
Tiedotamme parhaamme mukaan asianmukaisesti henkilöitä suunnitelmistamme käyttää/luovuttaa yksityistä tietoa.
DNRS rajoittaa yksityisen tiedon keruun ja käytön kattamaan pätevät yritystoimintatarkoitukset, esimerkiksi todentamaan henkilöllisyyden tai luottokelpoisuuden, tarjoamaan palveluja tai tuotteita tai noudattamaan lainsäädäntöä.
DNRS kerää ja käyttää yksityistä tietoa ainoastaan siinä määrin, kun se on tarpeellista tämän yksityisyyskäytännön tarkoitusten täyttämiseksi.
Emme kerää, käytä tai luovuta yksityistä tietoa muutoin kuin tunnistetuissa tarkoituksissa, mikäli emme ole saaneet henkilöltä lisäsuostumusta.
Sen lisäksi, että DNRS itse on varovainen omassa toiminnassaan, se työskentelee kaikkien kumppaniorganisaatioidensa kanssa, jotka saattavat jossakin vaiheessa käsitellä yksityistä tietoa, jota DNRS on kerännyt ollessaan suhteessa niihin tai niiden tarjotessa palveluitaan DNRS:lle.
Jokainen kolmas osapuoli on hyväksynyt yksityisyyden, luottamuksellisuuden ja turvallisuuden standardimme.
Kaikki työntekijät ja kolmannen osapuolen henkilöstö, jotka millään tavalla käsittelevät tai hallinnoivat yksityistä tietoa ovat hyväksyneet ja suostuneet noudattamaan yksityisyyden sääntöjämme ja niitä tukevia menettelytapoja.
Tietojen luovuttaminen
DNRS ei luovuta aiheettomasti yksityistä tietoa työntekijöille tai millekään kolmannelle osapuolelle ilman saatua henkilökohtaista suostumusta.
Emme myy, käy kauppaa tai vuokraa toisille henkilöiden tunnistettavaa tietoa.
Saatamme jakaa sivustolla vierailevien ja sitä käyttävien henkilöiden yleistä yhteen koottua demografista henkilökohtaisesti tunnistamatonta tietoa yrityskumppaneillemme, yhteistyökumppaneillemme ja mainostajille edellä esitetyissä tarkoituksissa.
Virheettömyys
DNRS pyrkii parhaansa mukaan takaamaan että kerätty ja käytetty yksityinen tieto on paikkansapitävää ja täydellistä.
Henkilöillä, jotka luovuttavat yksityistä tietoa, on oikeus päästä käsiksi yksityiseen tietoonsa ja heillä on mahdollisuus käydä läpi ja korjata yksityistä tietoaan ja DNRS muokkaa tietoa vaaditusti kirjallisen pyynnön perusteella, joka on tietoa koskevan henkilön laatima.
Säilyttäminen ja varastointi
DNRS säilyttää  yksityistä tietoa niin kauan kuin se on tarpeellista tunnistettujen tarkoitusperien saavuttamiseksi tai niin kauan kuin on tarpeellista lakien tai yritystoiminnan puolesta.
Ajanjakson pituus saattaa liittyä lainsäädäntöön.
DNRS kerää yksityistä tietoa kovalevylle ja/tai sähköisin keinoin siten, että se estää yksityisen tiedon luvattoman keräämisen, siihen käsiksi pääsyn, sen käytön, sen paljastamisen tai luovutuksen.
Muutokset koskien tätä yksityisyyskäytäntöä 
DNRS:llä on harkintavalta päivittää tätä yksityisyyskäytäntöä milloin tahansa.
Kun teemme sen, päivitämme tämän sivun alaosassa olevaa päivämäärää.
Kehotamme henkilöitä tarkastamaan säännöllisesti tämä sivun mahdollisien muutosten varalta pysyäkseen ajan tasalla siitä, kuinka autamme suojaamaan keräämäämme yksityistä tietoa.
Sinä tunnustat ja hyväksyt, että on sinun velvollisuutesi käydä läpi tämä yksityisyyskäytäntö säännöllisesti ja tulla tietoiseksi siihen tehdyistä muutoksista.
Näiden ehtojen hyväksyntäsi
Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt tämän yksityisyyskäytännön.
Ole hyvä äläkä käytä tätä sivustoa, mikäli et hyväksy yksityisyyskäytäntöä.
Tämän sivuston käyttäminen jatkossa ja sitä kautta yksityisyyskäytäntöön tehtävien muutosten seuraaminen tarkoittaa muutosten hyväksymistä.
Ota yhteyttä
Mikäli sinulla on kysymyksiä liittyen tähän yksityisyyskäytäntöön, sivuston käytänteihin tai kaupantekoon sivustolla, ole hyvä ja ota yhteys meihin:
Please email us at info@dnrs.fi for the address where to return your materials.

 

Henkilöt, jotka eivät ole tyytyväisiä DNRS:n vastaukseen, voivat valittaa tähän virastoon:
Office of the Information and Privacy Commissioner for british Columbia.
Tämä asiakirja on päivitetty viimeksi 7.7.2016.